ï»?!DOCTYPE html> 2022òq´ç›‘理工½E‹å¸ˆæŠ¥åç›´é€šèžR_报名旉™—´_报名入口_备考方æ¡?å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ•™è‚²¾|?/title> <link href="http://www.johnnysfitohana.com/css/jquery.mCustomScrollbar.min.css?v=3" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="stylesheet" href="http://www.johnnysfitohana.com/css/jianli/2020kecehngxaingqingNewweb/pop-up/style.css?v=202008242"> <link rel="stylesheet" href="http://www.johnnysfitohana.com/css/zhuanti/buy/buy.css" /> <link href="http://www.johnnysfitohana.com/css/swiper2.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/zhuanti/regisdirecttrain/css/index.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <input type="hidden" id="courseeduid" value="50006"> <div class="regiswrapTitle clearfix"> <h3>2022òq´ç›‘理工½E‹å¸ˆ</h3> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/title.png" width="765" alt=""> <div class="testProcess "> <h4>重要节点</h4> <div class="processMain clearfix"> <span>大纲<br />教材</span> <span>报名<br />旉™—´</span> <span>准考证<br />打印</span> <span>考试<br />旉™—´</span> <span>考试<br />成ç‡W</span> <span>领取<br />证书</span> <i>已出ç‰?/i> <i>3月中旬è“v</i> <i>考前一å‘?/i> <i>5æœ?4日ã€?5æ—?/i> <i>考后2个月èµ?/i> <i>考后3个月èµ?/i> <!-- <i>暂未公布</i> --> </div> </div> <div class="enterFor float float0 clearfix"> <h3>报名入口</h3> <div class="enterBg"> <p class="enterTitle"><span>地区å¯ÆDˆª</span></p> <div class="arrdesMain"> <div class="addresINfo"> <ul class="fl address"> <!-- <li class="on">全国</li>--> <li>贵州</li> <li>云南</li> <li>天æÓ|</li> <li>北京</li> <li>黑龙æ±?/li> <li>‹¹™æ±Ÿ</li> <li>江西</li> <li>宁夏</li> <li>新疆</li> <li>辽宁</li> <li>安徽</li> <li>沛_—</li> <li>‹¹·å—</li> <li>西藏</li> <li>四川</li> <li>青æ“v</li> <li>湖北</li> <li>湖南</li> <li>¼›å¾</li> <li>沛_Œ—</li> <li>上æ“v</li> <li>òq¿ä¸œ</li> <li>å±Þp¥¿</li> <li>甘肃</li> <li>陕西</li> <li>重庆</li> <li>内蒙å?/li> <li>å±×ƒ¸œ</li> <li>òq¿è¥¿</li> <li>吉林</li> <li>江苏</li> </ul> <div class="tableAdres"> <ul class="tableAdHeader"> <li>地区</li> <li>报名入口</li> <li>报名旉™—´</li> <li>报考条ä»?/li> <li>报考公å‘?/li> </ul> <div class="tableInfo"> <p class="on"> <span>贵州</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220316153025.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>云南</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220317112958.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>天æÓ|</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220318170548.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>北京</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220317163702.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>黑龙æ±?/span> <span>已关é—?!--<a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220324092441.shtml"><font color="#0000FF">报名入口</font></a>--></span> </span> <span>3æœ?4æ—?30æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220323151826.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>‹¹™æ±Ÿ</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?31æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220318165030.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>江西</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220316160740.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>宁夏</span> <span>已关é—?!-- <a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321102350.shtml"><font color="#0000FF">报名入口</font></a>--></span> <span>3æœ?1æ—?30æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/xi20220321100705.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>新疆</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?4æ—?31æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220323091259.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>辽宁</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220318183727.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>安徽</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321175335.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>沛_—</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?5æ—?4æœ?æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220323153218.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>‹¹·å—</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321173516.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>西藏</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?3æ—?31æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220322162745.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>四川</span> <span>已关é—?!--<a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321093733.shtml"><font color="#0000FF">报名入口</font></a>--></span> </span> <span>3æœ?1æ—?30æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220316151948.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>青æ“v</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220317171334.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>湖北</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220318131352.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>湖南</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/xi20220319151812.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>¼›å¾</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321194226.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>沛_Œ—</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?3æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220315160756.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>上æ“v</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?3æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220322092427.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>òq¿ä¸œ</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321152748.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>å±Þp¥¿</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321154201.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>甘肃</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/li20220321094907.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>陕西</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321135713.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>重庆</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220318125735.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>内蒙å?/span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?2æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220316134507.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>å±×ƒ¸œ</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?1æ—?28æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220316184526.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>òq¿è¥¿</span> <span>已关é—?!--<a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220323090239.shtml"><font color="#0000FF">报名入口</font></a>--> </span> <span>3æœ?3æ—?30æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321165725.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>吉林</span> <span>已关é—?!-- <a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220324092134.shtml"><font color="#0000FF">报名入口</font></a> --> </span> <span>3æœ?4æ—?30æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/xi20220319152413.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> <p> <span>江苏</span> <span>已关é—?/span> <span>3æœ?3æ—?29æ—?/span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> <span><a target="_blank" href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20220321135351.shtml"><font color="#0000FF">立即查看</font></a></span> </p> </div> </div> </div> <div class="infoRight"> <div class="infoSearch"> <div class="info"> <h5>预约报名提醒</h5> <p> 微信实时提醒åQŒç»ä¸é”™˜q‡æ—¶é—? </p> <a href="javascript:void(0)" data-src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/16/527340.png" onclick="popCode(1);return false;" class="btnSear btnSearft">去预¾U?/a> </div> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/infoImg01.png" width="84" alt=""> </div> <div class="infoSearch"> <div class="info"> <h5>报名照片制作</h5> <p> ½Ž€å•å¥½ä¸Šæ‰‹åQŒå®¡æ ¸æ˜“通过 </p> <a href="javascript:void(0)" onclick="popCode(2);return false;" class="btnSear">åŽÕdˆ¶ä½?/a> </div> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/infoImg02.png" width="84" alt=""> </div> <div class="infoSearch"> <div class="info"> <h5>免费试听</h5> <p> ¾_¾è®²è¯¾ã€ä¹ é¢˜è¯¾å…ˆä½“验再购课 </p> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/freevideo/50006"target="_blank" class="btnSear">åŽÀLŸ¥è¯?/a> </div> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/infoImg03.png" width="84" alt=""> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="noteApply float float1"> <div class="noteApplyMain"> <h3>报名™åȝŸ¥</h3> <div class="noteApp"> <ul class="clearfix navNote"> <li class="on">报考条ä»?/li> <li>报考流½E?/li> <li>常见问题</li> <li>报考徏è®?/li> </ul> <div class="noteInfo on applyRequire"> <p> <span>报名旉™—´åQ?/span> 3月中旬è“v </p> <p> <span>报考条ä»Óž¼š</span> (一)å…ähœ‰å„å·¥½E‹å¤§¾cÖM¸“业大学专¿U‘å­¦åŽ?或高½{‰èŒä¸šæ•™è‚?åQŒä»Žäº‹å·¥½E‹æ–½å·¥ã€ç›‘理、设计等业务工作æ»?òq?..... <a href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/zhinan/baomingtiaojian.shtml"target="_blank">查看报考条ä»?></a> </p> <p> 2022òq´ç‘ô¾l­åœ¨åŒ—京、上‹¹·å¼€å±•æé«˜ç›‘理工½E‹å¸ˆèŒä¸šèµ„格考试报名条äšg试点工作åQŒè¯•ç‚¹ä¸“业äؓ土木建筑工程专业åQŒè¯•ç‚¹åœ°åŒºæŠ¥è€ƒäh员应当具有大学本¿U‘及以上学历或学位。原参加2019òq´åº¦ç›‘理工程师执业资æ ÆD€ƒè¯•åQŒå­¦åŽ†äؓ大专及以下,且具有有效期内科目合格成¾l©çš„人员åQŒå¯ä»¥åœ¨è¯•ç‚¹åœ°åŒº¾l§ç®‹æŠ¥åå‚加考试ã€? <p><a href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20200624192251.shtml"target="_blank">附:土徏专业对照è¡?> </a><a href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20200624193328.shtml"target="_blank">交通专业对照表>> </a><a href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/ksdt/ch20200624193441.shtml"target="_blank">水利专业对照è¡?> </a></p> </p> </div> <div class="noteInfo noteProcess"> <ul class="clearfix"> <li> <p class="num">01</p> <p class="tex">ç™Õd½•¾|‘ç«™(中国äºÞZº‹è€ƒè¯•¾|?</p> <i></i> </li> <li> <p class="num">02</p> <p class="tex">注册ç™Õd½•<br>报名¾pȝ»Ÿ</p> <i></i> </li> <li> <p class="num">03</p> <p class="tex">照片处理、审æ ?/p> <i></i> </li> <li> <p class="num">04</p> <p class="tex">报考信息填å†?/p> <i></i> </li> <li> <p class="num">05</p> <p class="tex">报名信息¼‹®è®¤</p> </li> <li> <p class="num">06</p> <p class="tex">资格审核</p> <i></i> </li> <li> <p class="num">07</p> <p class="tex">¾~´è´¹</p> <i></i> </li> <li> <p class="num">08</p> <p class="tex">完成报名</p> </li> </ul> </div> <div class="noteInfo commonEntir"> <div class="qwestr"> <p><span>Q:</span>监理工程师考试在哪里报名?</p> <p><span>A:</span>2022òq´ç›‘理工½E‹å¸ˆæŠ¥åé‡‡å–全国¾lŸä¸€¾|‘上报名的方式,报名入口官网ä¸ÞZ¸­å›½äh事考试¾|‘,报名入口开通时间各省不同ã€?/p> </div> <div class="qwestr"> <p><span>Q:</span>监理工程师的教材是不是每òq´éƒ½è¦æ›´æ–ŽÍ¼Ÿ</p> <p><span>A:</span>监理工程师考试教材几乎每年都会有变动,新版教材的内容会有删减、增加与合åƈã€?br/>2022òq´ç›‘理工½E‹å¸ˆè€ƒè¯•æ•™æå·²ç»å‡ºç‰ˆ<a href="http://www.johnnysfitohana.com/jianli/bkzl/ch20220111095955.shtml" target="_blank" style="color: #ffdf28;" title="监理工程师考试大纲">点击了解教材变动情况>></a></p></p> </div> <div class="qwestr"> <p><span>Q:</span>监理工程师在学习前都要做哪些准备åQ?/p> <p><span>A:</span>åQ?åQ‰äº†è§£æŠ¥åæ¡ä»¶ã€æŠ¥åæµ½E‹ã€è€ƒè¯•¿U‘目、教材等相关监理考试规定ã€?br />  åQ?åQ‰äº†è§£ç›‘理工½E‹å¸ˆåŸ¹è®­æœºæž„、培训教师,选择适合自己的教育机构ã€?br />  åQ?åQ‰é€‰æ‹©é€‚合自己的学习方式,做好学习的准备ã€?br />  åQ?åQ‰åšå¥½é•¿æ—‰™—´æŠ•å…¥åˆ°ç›‘理工½E‹å¸ˆå­¦ä¹ çš„心理准备,不中途放弃或在了解了监理工程师的艰难后生出退避的心理ã€?/p> </div> <div class="qwestr"> <p><span>Q:</span>没有中çñ”职称可以报考监理工½E‹å¸ˆè€ƒè¯•ä¹ˆï¼Ÿ</p> <p><span>A:</span>监理工程师报名已¾lå–消了中çñ”职称的要求,报名不再需要中¾U§èŒ¿U°ã€?/p> </div> <!--<div class="qwestr"> <p><span>Q:</span>监理工程师免è€?¿U‘需要?</p> <p><span>A:</span>如果专业不是工程¾cÀLˆ–工程¾læµŽ¾cÖM¸“业,满èƒö中专以上学历åQŒåƈ从事工程™å¹ç›®½Ž¡ç†å·¥ä½œæ»?òq?或从事工½E‹é¡¹ç›®ç®¡ç†å·¥ä½œæ»¡10òq´çš„;或取得徏½{‘å·¥½E‹ç±»ä¸­çñ”及以上专业技术资格的三条件之一的,同样可以报考二å»ø™€ƒè¯•ã€‚但ç”׃ºŽå„省报名条äšg存在差异åQŒå…·ä½“报名条件请参考当åœîCh事考试¾|‘官方发布的文äšgã€? </p> </div>--> </div> <div class="noteInfo applyRequire"> <p> 监理工程师考试设《徏讑ַ¥½E‹ç›‘理基本理论和相关法规》《徏讑ַ¥½E‹åˆåŒç®¡ç†ã€‹ã€Šå¾è®‘Ö·¥½E‹ç›®æ ‡æŽ§åˆ¶ã€‹ã€Šå¾è®‘Ö·¥½E‹ç›‘理案例分析》共4个科目ã€? </p> <p> 零基¼‹€è€ƒç”ŸåQšè¯¥¾c»è€ƒç”Ÿæ²¡æœ‰æŽ¥è§¦˜q‡ç›‘理工½E‹å¸ˆåQŒå­¦ä¹ ä¸çŸ¥å¦‚何下手,学习无方向。徏议考生æ ÒŽ®è‡ªå·±æƒ…况先制定初步学习计划,后箋˜q›è¡Œä¼˜åŒ–åQŒæœ‰æ­¥éª¤çš„学习。也可在å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ•™è‚²¾|‘,å…Ïx³¨æ›´å¤šå¤‡è€ƒç»éªŒï¼Œ™åºåˆ©é€šè¿‡ç›‘理工程师考试ã€? </p> <p> 上班族考生åQšæ—¢è¦å·¥ä½œï¼Œåˆè¦å¤‡è€ƒï¼Œå­¦ä¹ æ—‰™—´ç›¸å¯¹è¾ƒå°‘且不规律。徏议该¾c»è€ƒç”Ÿåˆ©ç”¨å……裕一些的旉™—´æ·±å…¥å­¦ä¹ æ–°è¯¾½E‹ï¼Œç„¶åŽåˆ©ç”¨é›¶ç¢Žæ—‰™—´å¤ä¹ ã€å¢žå¼ø™®°å¿†ï¼Œä¹Ÿå¯ä»¥åšä¸€äº›ç»ƒä¹ é¢˜åQŒå°½é‡åšåˆ°åŠæ—¶å¤ä¹ æ‰€å­¦å†…宏V€? </p> <p> 大龄、宝妈宝爸考生åQšè¯¥¾c»è€ƒç”Ÿç”׃ºŽè®°å¿†åŠ›ä¸‹é™ï¼Œéœ€è¦å…¼™å‘Ö·¥ä½œã€å®¶åº­ã€å­¦ä¹ ä¸‰è€…之间的关系½{‰ç­‰åQŒéœ€è¦å……分利用碎片时间进行复习,å»ø™®®é›¶ç¢Žæ—‰™—´å¤šç»ƒä¹ äؓ丅R€?/p> </div> <div class="applyBtn"> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhuanti/mfzl/"target="_blank">免费下蝲资料</a> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhuanti/2018zhuceyouli/index.shtml"target="_blank" >æ–îCh有礼</a> </div> <div class="code"> <img id="img001" src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/18/527657.png" alt=""> <p>报名问题、备考疑æƒ?br />¾Ÿ¤å†…大神解惑½{”ç–‘</p> </div> </div> </div> </div> <div class="noteApply prefeBuyClass float float2" style="background: #fff;"> <div class="noteApplyMain"> <h3>甄选课½E?/h3> <div class="prefeBuyMain clearfix" > <div class="prefeBuy"> <h4>ž®Šäín无忧ç?/h4> <p>实务特训 ™ì”法集训 不过重学</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>9大尊享课½E?/li> <li>17¾cÕd°Šäº«èµ„æ–?/li> <li>8™å¹å°Šäº«æœåŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>1380<i>/¿U?/i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy"> <h4>高效实验ç?/h4> <p>透彻剖析 随学随练 临考点æ‹?考前提炼</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>6大高效课½E?/li> <li>10¾c»é«˜æ•ˆèµ„æ–?/li> <li>2™åšw«˜æ•ˆæœåŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>980<i>/¿U?/i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="53">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy" style="margin-right: 0;"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>2¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>580<i>/¿U?/i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="51">立即购买</a> </div> </div> <div class="prefeBuyMain fiveBuyMain clearfix" style="display: none;"> <div class="prefeBuy"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>2¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>680<i>/¿U‘ç›®</i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>4¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>680<i>/¿U‘ç›®</i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>4¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>680<i>/¿U‘ç›®</i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>4¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>680<i>/¿U‘ç›®</i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> <div class="prefeBuy" style="margin-right: 0;"> <h4>­‘…值精品班</h4> <p>逐章¾_¾è®² ¾pȝ»Ÿå­¦ä¹  扫除盲点</p> <div class="classInfo clearfix"> <ul class="step"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <ul class="stepInfo"> <li>4大超å€ÆD¯¾½E?/li> <li>4¾c»è¶…å€ÆDµ„æ–?/li> <li>1™å¹è¶…值服åŠ?/li> </ul> </div> <i class="lineBor"></i> <div class="price"> ä»äh ¼åQ?span><i>åK?/i>680<i>/¿U‘ç›®</i></span> </div> <a href="javascript:void(0)" class="buyNowBtn fbBodyBuyBtn" data-classid="57">立即购买</a> </div> </div> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/xuanke/list-50006-0-0/"target="_blank" class="buyMoreBtn">更多好课ž®½åœ¨é€‰è¯¾ä¸­å¿ƒ</a> </div> </div> <!--<div class="noteApply punchCard"> <div class="noteApplyMain"> <h3>每日参与打卡<span>学习˜q›æ­¥ä¸åœ</span></h3> </div> <!-- 打卡四個階ŒD?--> <!--<div class="pouchMain clearfix" style="display: none;"> <div class="pouchMainLeft clearfix"> <div class="pouchTime clearfix"> <p><span>7</span>å¤?/p> <div class="timeInfo"> <h5>˜qžç®‹æ‰“卡7天获å¾?/h5> <p>零基¼‹€é¢„习评¡¨‹åQ?3h-17håQ?评¡¨‹</p> </div> </div> <div class="pouchTime clearfix"> <p><span>15</span>å¤?/p> <div class="timeInfo"> <h5>˜qžç®‹æ‰“卡7天获å¾?/h5> <p>零基¼‹€é¢„习评¡¨‹åQ?3h-17håQ?评¡¨‹</p> </div> </div> <div class="pouchTime clearfix"> <p><span>20</span>å¤?/p> <div class="timeInfo"> <h5>˜qžç®‹æ‰“卡7天获å¾?/h5> <p>零基¼‹€é¢„习评¡¨‹åQ?3h-17håQ?评¡¨‹</p> </div> </div> <div class="pouchTime clearfix"> <p><span>25</span>å¤?/p> <div class="timeInfo"> <h5>˜qžç®‹æ‰“卡7天获å¾?/h5> <p>零基¼‹€é¢„习评¡¨‹åQ?3h-17håQ?评¡¨‹</p> </div> </div> </div> <div class="pouchMainRight"> <div class="saoCode"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/08/526131.png" alt="" width="160" height="160"> <span>扫码参与‹zÕdŠ¨</span> </div> <p>打卡步骤åQ?/p> <p>1、扫码进入刷题宝</p> <p>2、点å‡Õd·¦ä¸Šè§’选择“监理工½E‹å¸ˆâ€?/p> <p>3、点几Z€œç«‹åÏx‰“卡â€?/p> <p>4、选择需要打卡的¿U‘ç›®</p> <p>5、参与打卡学ä¹?/p> </div> </div> <!-- 打卡兩個階ŒD?--> <!--<div class="pouchMain pouchMainTwo clearfix"> <div class="pouchMainLeft pouchMainInfoLeft clearfix"> <div class="pouchTime pouchTimeInfo clearfix"> <p><span>21</span>å¤?/p> <div class="timeInfo timeInfoTwo"> <h5>˜qžç®‹æ‰“卡21å¤?/h5> <p>解题技巧心中了</p> </div> </div> <div class="pouchTime pouchTimeInfo clearfix" style="border-left: 0;margin-left: 0;padding-left: 0;"> <p><span>30</span>å¤?/p> <div class="timeInfo timeInfoTwo"> <h5>坚持打卡30å¤?/h5> <p>反超学霸So easy</p> </div> </div> </div> <div class="pouchMainRight"> <div class="saoCode"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/08/526131.png" alt="" width="160" height="160"> <span>扫码参与‹zÕdŠ¨</span> </div> <p>打卡步骤åQ?/p> <p>1、扫码进入刷题宝</p> <p>2、点å‡Õd·¦ä¸Šè§’选择“监理工½E‹å¸ˆâ€?/p> <p>3、点几Z€œç«‹åÏx‰“卡â€?/p> <p>4、生成打卡倒计时æ“væŠ?/p> <p>5、参与打卡学ä¹?/p> </div> </div> </div>--> <div class="noteApply liveAnsuer float float3"> <div class="noteApplyMain"> <h3>免费直播</h3> </div> <div class="liveMain"> <div class="liveLeft"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/17/527603.jpg" width="710" height="398" alt="" class="liveImg on"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/17/527603.jpg" width="710" height="398" alt="" class="liveImg"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/17/527603.jpg" width="710" height="398" alt="" class="liveImg"> </div> <div class="liveright"> <h4> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/liveTitle.png" alt=""> <span>直播安排</span> </h4> <div class="liveInfoTime"> <div class="liveInfo clearfix"> <span class="linecirle"></span> <div class="liveInfoRight"> <h5>2æœ?8æ—?<span>ï½?/span>证之以天åQŒåˆä¹‹ä»¥å¥‘,¾U¦ä¹‹ä»¥ç¤¼åQŒåˆåŒå§‹æˆ?/h5> <p>老师åQšçŽ‹åšæ½­ 旉™—´åQ?0:00-11:00</p> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhibo/jianli/info-1245.shtml"target="_blank" class="liveBtn">立即查看</a> <!--<a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhibo/jianli/info-1206.shtml"target="_blank" class="liveBtn on">预约/观看</a>--> </div> </div> <div class="liveInfo clearfix"> <span class="linecirle"></span> <div class="liveInfoRight"> <h5>3æœ?æ—?<span>ï½?/span>质量˜q‡å…³æ‹‰K’±è´¢ä¹‹å»ºç­‘安装工程è´?/h5> <p>老师åQšåˆ˜æ™? 旉™—´åQ?0:00-11:00</p> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhibo/jianli/info-1246.shtml"target="_blank" class="liveBtn">立即查看</a> </div> </div> <div class="liveInfo clearfix"> <span class="linecirle"></span> <div class="liveInfoRight"> <h5>3æœ?æ—?<span>ï½?/span> 工作òq²å¾—好,规划ž®‘不了之监理规划与实施细åˆ?/h5> <p>老师åQšå¼ å·§èŽ¹ 旉™—´åQ?0:00-11:00</p> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/zhibo/jianli/info-1247.shtml" target="_blank" class="liveBtn">立即查看</a> </div> </div> <!--<div class="liveInfo clearfix"> <span class="linecirle"></span> <div class="liveInfoRight"> <h5>14:00-15:00 <span>ï½?/span> 中çñ”真香现场åQŒå°–è¯ùN™æ—¶ç§’杀我的滴怪股æ”?/h5> <p>老师åQšé«˜å¿—谦、达æ±?/p> <a href="" class="liveBtn">预约ä¸?/a> </div> </div> <div class="liveInfo clearfix"> <span class="linecirle"></span> <div class="liveInfoRight"> <h5>14:00-15:00 <span>ï½?/span> 中çñ”真香现场åQŒå°–è¯ùN™æ—¶ç§’杀我的滴怪股æ”?/h5> <p>老师åQšé«˜å¿—谦、达æ±?/p> <a href="" class="liveBtn">预约ä¸?/a> </div>--> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footerInfo"> <div class="footInfoMain"> <div class="footInfoLeft"> <ul> <li> <span>¾pȝ»Ÿè¯„¡¨‹</span> <span>¾pȝ»Ÿæ–ÒŽ¡ˆåQŒé˜¶ŒD‰|å‡ï¼Œå…¨é¢æ‹”高</span> </li> <li> <span>大咖讲师</span> <span>王竹梅、李娜、徐云博、陈江潮、宋卫东、田劭楠</span> </li> <li> <span>优选资æ–?/span> <span>教研¾_‘Ö¿ƒ¾~–è‘—åQŒé’ˆå¯¹è¿›é˜¶å­¦ä¹?/span> </li> <li> <span>安心服务</span> <span>æ™ø™ƒ½+人工åQŒæ¸—透学习每一æ­?/span> </li> </ul> </div> <div class="footInfoRight"> <h5>加入监理工程师公众号</h5> <div class="footCodew"> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/14/526773.png" alt=""> <p> <span>真实¼›åˆ©éšæ—¶å®‰æŽ’<br />½C¼å“ã€ç›´æ’­ã€èµ„料该有都æœ?br /> 政策/行业信息一手把æ?/span> <span>考试节点按时推é€?br />监理学霸都关注了åQŒå°±½{‰ä½ äº?/span> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="course-mask" style="display: none;"></div> <div class="course-pop moreShopping-wrap" style="display: none;"> <div class="pop-tit"> <h6><i></i><span>ž®Šäín无忧ç?-è´­ä¹°</span></h6> <a href="javascript:void(0)" class="close-btn fr">关闭</a> </div> <div class="course-pop-con"> <div class="course-pop-wrap clearfix pr"> <div class="moreShopping-class fl"> <d iv class="ChooseSubject"> <p>选择¿U‘ç›®åQ?/p> <ul> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500784" currentid2="10765" name="建筑全科" isbuy2="0" value="500784">建筑全科 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500783" currentid2="10764" name="市政全科" isbuy2="0" value="500783">市政全科 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500780" currentid2="10763" name="公èµ\全科" isbuy2="0" value="500780">公èµ\全科 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500782" currentid2="10762" name="机电全科" isbuy2="0" value="500782">机电全科 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500781" currentid2="10761" name="水利全科" isbuy2="0" value="500781">水利全科 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500779" currentid2="10772" name="施工½Ž¡ç†" isbuy2="0" value="500779">施工½Ž¡ç† </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500778" currentid2="10771" name="工程法规" isbuy2="0" value="500778">工程法规 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500777" currentid2="10770" name="建筑实务" isbuy2="0" value="500777">建筑实务 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500776" currentid2="10769" name="市政实务" isbuy2="0" value="500776">市政实务 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500774" currentid2="10768" name="公èµ\实务" isbuy2="0" value="500774">公èµ\实务 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500775" currentid2="10767" name="机电实务" isbuy2="0" value="500775">机电实务 </a></li> <li class=""><a href="javascript:void(0)" id="ejs_500773" currentid2="10766" name="水利实务" isbuy2="0" value="500773">水利实务 </a></li> </ul> </d> <div class="SelectDate"> <div class="SelectExam pr" style="display: none;"> <p id="SelectClassName"> 选择考期åQ? <i onclick="showTip('this')">什么是考期 <img src="/newWeb/images/2020CourseCenter/ask_08.png" alt=""></i> </p> <div class="question-pop" id="SelectExam"> <i></i> <div class="kaoqi">1考期åQšè´­è¯¾ä¹‹æ—¥è“vè‡?021òq´è€ƒè¯•¾l“束后一周关闭ã€?/div> <div class="kaoqi"> 1+1考期åQ?021òq´æœªé€šè¿‡çš„科目可免费重学下一考期评¡¨‹åQ?022òq´è€ƒè¯•¾l“束后一周关闭ã€?/div> </div> <ul id="choiseExam"> </ul> </div> </div> <div class="completeTeaching pr" style="display: none;"> <p style="margin-top: 20px;">配套教辅åQ?/p> <ul id="teaching"></ul> <a href="javascript:void(0);" class="openMore on" style="top: 20px;"></a> </div> </div> <div class="moreShopping-price fl pr"> <div class="preferential" style="display: none;"> </div> <div class="prize" style="display: none;"> </div> <div class="morePrice" style="display: none;"> </div> </div> </div> <div class="btn-wrap clearfix"> <div class="moreShopping-priceCon"> <em></em> <h2>çŽîC­håQ?0</h2> </div> <a href="javascript:void(0)" class="sureBtn buy-btn02">åŽÈ»“½Ž?/a> </div> </div> </div> <!-- 侧边å¯ÆDˆª --> <div class="slideNav"> <div class='slideNavTop'> <ul class="anchor"> <li>报名入口</li> <li>报名™åȝŸ¥</li> <li>甄选课½E?/li> <li>免费直播</li> </ul> <div class="slideBtn back-btn"> <img src="/zhuanti/regisdirecttrain/images/slideTop.png" alt=""> <span>TOP</span> </div> </div> <div class="slideNavBottom"> <a onclick="create24olv2Box(this.href);return false;"><i class="rf-online-icon"></i>立即咨询</a> </div> </div> <!-- 弹窗 --> <div class="popUp"> <div class="popMain"> <span>微信扫码直接˜q›å…¥</span> <img src="http://www.johnnysfitohana.com/upload/resources/image/2022/02/16/527340.png" width="186" alt=""> <a href="javascript:void(0)" class="popLClose"> </a> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/zhuanti/regisdirecttrain/js/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/zhuanti/regisdirecttrain/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://analysis.cdeledu.com/js/jianshe99/analytics_www_jianshe99.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://analysis.cdeledu.com/js/analysis/analytics.js"></script> <script type="text/javascript" id="zhuge-js" defer src="http://zhugejs.cdeledu.com/js/analysis/zhuge.min.js?v=2022028"></script> <script type="text/javascript" src="http://24olv2.jianshe99.com/resource/pcbox/js/24olv2_box.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://csms.cdeledu.com/collect/js/collect/visit.js?v=1.0"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.johnnysfitohana.com/xuanke/resources/js/common/tools.js?v=258"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.johnnysfitohana.com/js/zhuanti/2021buy/buycourse/index.js?v=20210912"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.johnnysfitohana.com/js/zhuanti/activezhuanti/countdownLm.js?v=2020121"></script> <script type="text/javascript" src="http://member.chinaacc.com/collect/js/collect/visit.js?v=1.0"></script> <script type="text/javascript"> // window.onload = function () { // grcodeNew(90, 58, 59) // // 回调 æ–ÒŽ³• // setGrcode = function (response) { // console.log(response) // var _img001 = document.getElementById("img001") // _img001.src = response.data // } // } </script> <a href="http://www.johnnysfitohana.com/">久久精品_bt天堂网www天堂下载,强制中出し~大桥未久,激情久久五月婷婷,香港经典三级,丁香五月久明星换脸</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <a href="http://www.salzburghome.com" target="_blank">人与动人物xxxx国产</a>| <a href="http://www.mernah.com" target="_blank">波多野结衣无码</a>| <a href="http://www.gaiapropertyinvest.com" target="_blank">韩国在线观看av片</a>| <a href="http://www.maruproject.net" target="_blank">av片在线观看</a>| <a href="http://www.reidko.com" target="_blank">玫瑰情人网</a>| <a href="http://www.kantyu-kigyousien.com" target="_blank">我与岳的性真实故事全文阅读</a>| <a href="http://www.fujikasaikenpo.com" target="_blank">gogo人体双人男女做爰</a>| <a href="http://www.sdzdv.com" target="_blank">在线视频精品</a>| <a href="http://www.hanabidouga.com" target="_blank">亚洲成av人片在线观看无码</a>| <a href="http://www.heian-kendo.org" target="_blank">日本三级电影</a>| <a href="http://www.18mmbkba.com" target="_blank">同房交换4p好爽</a>| <a href="http://www.northcarolinarealestateauctions.net" target="_blank">看黄色片</a>| <a href="http://www.casinoratinger.com" target="_blank">极品色影院</a>| <a href="http://www.sonoratrasciende.com" target="_blank">很有味道的熟妇[15p]</a>| <a href="http://www.shkrl.com" target="_blank">黄色短篇小说</a>| <a href="http://www.pearlriverinternationalhotel.com" target="_blank">老司机午夜免费精品视频</a>| <a href="http://www.syjtfw.com" target="_blank">看娇妻被两朋友共用</a>| <a href="http://www.bminedu.com" target="_blank">国产农村野外chinesevideo</a>| <a href="http://www.thkonlineshop.com" target="_blank">2019午夜75福利不卡片在线</a>| <a href="http://www.sinchanpoker.com" target="_blank">五月天婷五月天综合网</a>| <a href="http://www.68600c.com" target="_blank">欧美free嫩交hd</a>| <a href="http://www.aicps.org" target="_blank">日本熟妇色videos</a>| <a href="http://www.t-bridge.com" target="_blank">欧美牲交</a>| <a href="http://www.awakurakoubou.com" target="_blank">激情黄色</a>| <a href="http://www.shchudeli.com"/>http://www.shchudeli.com</a> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>